บริการห้องพักรายวัน รายเดือน ที่พัก หอพัก ห้องพักในอุดรธานี สะดวกสบาย Wi-Fi แรง ใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โทร. 094-4868788, 097-0428958, Line: 0944868788

Around Us

AROUND US

FIND WHAT YOU NEED NEXT TO OUR HOTEL

Around Us

Lunchroom

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean egestas magna at porttitor vehicula nullam augue Lorem ipsum dolor sit.

READ MORE
Around Us

Bathroom

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean egestas magna at porttitor vehicula nullam augue Lorem ipsum dolor sit.

READ MORE
Around Us

Relax Area

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean egestas magna at porttitor vehicula nullam augue Lorem ipsum dolor sit.

READ MORE